ترازو دیجیتال اکیومد

ترازو دیجیتال برند اکیومد

مدل: WB104

دارای تکنولوژی 4 سنسور هوشمند با دقت حداقل 100 گرم و حداکثر وزن 150 کیلوگرم

دارای عملکرد روشن شدن اتوماتیک

سایز بزرگ LCD