ترمومتر فلکسیبل دهانی اکیومد

ترمومتر فلکسیبل دهانی برند اکیومد

مدل: TG380

اندازه گیری در 10 ثانیه

فلکسیبل

ضد آب