ست تشریح

ست تشريح:

 

شامل 12 قلم لوازم جراحي ميباشد. از قبيل: 2 عدد قيچي ، 2 عدد دسته بيستوري ، 2 عدد سوزن تشريح ،2عدد پنست ، پنس، كانوله ،اسكالپر، بن كاتر و كيف ميباشد

ست تشریح آلمانی دارای 11 قلم میباشد