تیل فلیک

تيل فليك:

تيل فليك

 مشخصات:

ابعاد : 30×30×35

قابل اتصال به كامپيوتر

منبع تغذيه 220 ولت 50 هرتز

داراي تايمر و شمارنده (Automatic Cut-off )

ويژگيها:

پرتو نوري دستگاه داراي حساسيت بالا و قابل تنظيم ميباشد.

هم ترازي كامل محركهاي گرمايي با پرتوهاي نوري

 

داراي شيار روي صفحه دستگاه براي قردادن صحيح قرار گرفتن دم موش

 مشخصات:

ابعاد : 30×30×35

قابل اتصال به كامپيوتر

منبع تغذيه 220 ولت 50 هرتز

داراي تايمر و شمارنده (Automatic Cut-off )

ويژگيها:

پرتو نوري دستگاه داراي حساسيت بالا و قابل تنظيم ميباشد.

هم ترازي كامل محركهاي گرمايي با پرتوهاي نوري

 

داراي شيار روي صفحه دستگاه براي قردادن صحيح قرار گرفتن دم