روتارود

روتارود:

ديجيتال قابل اتصال به كامپيوتر با قابليت برنامه دهي تنظيم دور در رنج زماني مشخص( براي مثال در عرض 3-1 دقيقه دور روتور از 20 به 40 دور ميرسد) تاچ كنترل ،موتور محرك ساخت ژاپن، قابليت همزمان تست 1 موش تا 4 موش،داراي گردونه شفاف از جنس پلكسي گلاس سرعت 4 تا 40 دور در دقيقه- قطر دايره ها  در موش رات 40 سانت و در سوري 25 سانت است.

         Detection of falls

 

 

 

           Adjustable rod speed

          Individually timed test lanes

          Two different rods for testing rats and mice

         Automatic recording of the test animal’s latency-to-fall

         Data is stored in a Microsoft® Excel database for easy exporting

 

 

           Specifications:

 

 

 

Computer Requirements

Windows 95, 98, ME, NT, 2000, and XP

Dimensions

45 cm x 35 cm x 35 cm

Power Requirements  

220V 50/60 Hz

 

 

پ