• Home
  • هات پليت آنالجستيك

هات پليت آنالجستيك

هات پليت آنالجستيك: این دستگاه برای انجام تست درد و اعصاب مورد استفاده قرار میگیرد با مشخصات ذیل:

مشخصات دستگاه هات پلیت آنالجستيك تست

1- ابعاد صفحه  cm25

٢- ابعاد صفحه آزمایش قطر  cm20

٣- محدوده دما c ° 80-30 ( ودر صورت نیازمحدوده قابل تغییر خواهد بود)

٤- اندازه گیری دما به صورت دیجیتال وبا پله c ° 0.1 به c ° 0.1  با دقت  0.01

٥- دارای تایمر داخلی دیجیتال سه رقمی با كنترلر دستي و پايي

6- منبع تغذیه موردنیاز 50HZ - 220 v

7- ابعاد استوانه نگهدارنده )قطر cm20 وارتفاع (30cm