تست رفتاری

باکس تست رفتاری

این باکس که در زیر آن آِيینه قرار میگیرد میتوان رفتار موش رو زیر نظر گرفت و همچنین با توجه با شیرهای ورودی و خروجی میتوان بعنوان آناستزیا باکس نیز استفاده کرد